CyberManager P/ISMS, grip op privacy-, cyberrisico's en compliance

Tijd en kostenbesparend. Eenvoudige opzet en beheer, intuïtief en gebruiksvriendelijk

Geschikt voor ISO 27001, BIO, NEN7510, IBHO, BIC,  AVG/GDPR, WBNI, DigiD, etc.

Integraal ISMS en PIMS voor informatiebeveiliging en privacy

Integraal inzicht

Prominent in het CyberManager P/ISMS zijn het Informatiebeveiliging (ISMS) en privacy (PIMS) dashboard. Dit geeft de information security-, privacy officer en andere stakeholders inzicht in de status van assessment, taken, verwerkingen, incidenten, risico's of datalekken.

Beheers risico's op één plek

Risico's kunnen vanuit het Risicoregister op prioriteit geanalyseerd en behandeld worden. Het systeem geeft advies over de te nemen maatregelen. Voor het gemak is het systeem al gevuld met een rijke database aan dreigingen.

Helder inzicht in taken

Management- en taakgebruikers zien in één oogopslag alle uit te voeren taken zoals assessments, audits of bijv. een E-Learning. Via e-mail krijgen zij notificatie van nieuwe of verlopen taken.

Regel en plan audits integraal

Auditprogramma's zijn snel en eenvoudig aangemaakt. Afwijkingen, auditplanning en de status van taken zijn via dashboards en rapportages inzichtelijk en verbeteracties zijn eenvoudig toe te wijzen.

Geïntegreerde E-Learning voor risicobewustwording

Risicobewustwording voor Privacy en Informatiebeveiliging is eenvoudig en integraal via het geïntegreerde E-Learning managementsysteem te regelen. De resultaten zijn eenvoudig te integreren in bijvoorbeeld de directiebeoordeling.

Test systemen op kwetsbaarheden

Het CyberManager P/ISMS biedt diverse mogelijkheden om de beveiliging van systemen periodiek te testen zodat inzicht gegevens wordt waar de mogelijke risico's zijn. De resultaten worden opgenomen in het P/ISMS managementsysteem. 

Kant en klare sets voor MKB, ICT, zorg, overheid, woningcorporaties, onderwijs en accountants

Het opzetten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy is hierdoor snel en eenvoudig te realiseren

  

Voldoe aan wet- en regelgeving en regel uw certificeringen

Het CyberManager P/ISMS is leverbaar met diverse normenkaders. Deze hebben wij voor uw gemak gekoppeld aan de desbetreffende maatregelsets zodat u eenvoudig de opzet, bestaan en werking kunt aantonen vanuit het managementsysteem.

Normen die onder andere beschikbaar zijn:

 • ISO 27001 (Informatiebeveiliging)
 • ISO 27002 (Informatiebeveiliging)
 • ISO 27017 (Informatiebeveiliging security controls for cloud services)
 • ISO 27018 (Informatiebeveiliging bescherming persoonsgegevens in de cloud)

Zorg

 • NEN7510 (Informatiebeveiliging Zorg)
 • NEN7512 (Informatiebeveiliging Zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling)
 • NEN7513 (Informatiebeveiliging Zorg Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientendossiers)
 • NTA-7516
 • BBMcare

Overheid (bijv. gemeenten):

 • BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
 • BBN implementatie
 • Suwinet Normenkader Afnemers
 • ICT Richtlijnen voor webapplicaties (Digid)
 • Borging AVG-VNG
 • ENSIA

Onderwijs:

 • IBHO (Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs)
 • saMBO ICT

Privacy:

 • ISO 27701 (Privacy management)
 • AVG-CIP Privacy Baseline
 • AVG/GDPR
 • AVG-NOREA
 • BC 5701:2018

Overige:

 • ISO 22301 (Business continuity)
 • ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
 • ISO 14001 (milieumanagement)
 • BIC 3.0
 • DNB verantwoordingskader informatiebeveiliging
 • AFM principes voor informatiebeveiliging
 • ISAE 3402

Standaard of Advanced Abonnement & Licentie prijzen

Organisatie kunnen meegroeien qua functionaliteit. Het P/ISMS is er in een Standaard abonnement voor kleine en middelgrote organisaties. Voor grotere organisaties of MKB organisaties die geavanceerdere functionaliteit nodig hebben is er de Advanced

Het licentie model wordt bepaald door het aantal benodigde Management gebruikers, zo is er een Small, Medium, Large, Corporate en Enterprise licentie. Taak gebruikers kunt u onbeperkt aanmaken en zijn kosteloos. Meer informatie over de licenties vind u op onze abonnementen pagina.

Wij laten u graag zien hoe wij u kunnen helpen met informatiebeveiliging en privacy management!

Neem contact met ons op